SL NET SOLUTION DOO

Ukoliko želite da izjavite reklamaciju  bilo kojeg proizvoda koji ste kupili putem našeg sajta, pogrešno obračunatom cenom ili nekim drugim nedostatkom, pozovite Klikomanija call centar na broj telefona  +381641386149, ili nam pošaljite e-mail na office@slnetsolution.com, ili nas kontaktirajte preko kontakt forme na Početnoj stranici (Kontakt). Da biste ostvarili svoje pravo na reklamaciju potreban je dokaz o kupovini spornog proizvoda. Uz svaku pošiljku dobićete dokumentaciju koja vam može poslužiti kao dokaz o kupovini I zato je važno da je sačuvate sve do isteka perioda od dve godine koliko je prodavac odgovoran za nesaobraznost proizvoda, odnosno sve dok važi garantni period u slučaju da je proizvođač proizvoda izdao garantni list. Molimo Vas da sačuvate originalnu ambalažu.

Kada nam izjavite reklamaciju, dužni smo da Vam potvrdimo prijem reklamacije i saopštimo broj pod kojim smo je zaveli u našu evidenciji.
Rok za odgvor na reklamciju je najkasnije  8 dana od dana. Bitno je istaci da se rok od 8 dana racuna od trenutka kada nam pošaljete robu na dogovorenu adresu, jer tek po prijemu robe možemo da utvrdimo da li postoji osnov za reklamaciju. Klikomanija tj SL NET SOLUTION DOO sarađuje sa poštanskim operaterom DExpres i Postexpress, preko kojih nam besplatno možete poslati proizvod na adresu koju ćemo Vam saopštiti po prijemu Vaše reklamacije. Naš odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo Vašu reklamaciju, izjašnjenje i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Ukoliko prihvatimo Vašu reklamaciju, dužni smo da je rešimo u narednih 15, odnosno 30 dana za tehničku robu. Ako postoje poteškoće u rešavanju reklamacije, tražićemo Vašu saglasnost za produženje roka za rešavanje.
Ukoliko ne prihvatimo Vašu reklamaciju (npr. ukoliko ste Vi sami doprineli kvaru rukovanjem suprotno uputstvu ili ukoliko su popravke proizvoda vršila neovlašćena lica), Vi ćete snositi trošak slanja robe i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.
Ukoliko se slučajno desi da nakon određenog vremena korišćenja proizvod prestane sa radom u garantnom roku, savetujemo Vam da prvo proverite servisnu mrežu proizvođača tog proizvoda. Za sva dodatna pitanja, slobodno nas kontaktirajte i dobićete  uputstva kako da ostvarite reklamaciju u vezi sa garancijom proizvođača.
Bitno  je da ukoliko je stigla oštećena pošiljka,  nam najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema proizvoda prijavite eventualna oštećenja nastala u transportu, nedostajanje nekih delova ili neispravnost proizvoda. Primljenu robu ste dužni da proverite po preuzimanju od kurira i ako je došlo do greške, potrudićemo se da je u najkraćem mogućem roku ispravimo. Ukoliko prilikom preuzimanja ima vidnih tragova oštećenja, savetujemo Vam da takvu pošiljku ne preuzimate.


Povrat robe

Ukoliko ste se  predomislili i  ne želite da kupite proizvod, to možete učiniti u roku od 14 dana od trenutka prijema pošiljke popunjavanjem obrasca koji možete preuzeti ovde
Važno je da znate da ste u tom slučaju dužni da snosite troškove povrata robe.

Proizvod  koji zelite da vratite mora biti u originalnom pakovanju  i bez  tragova korišćenja sa svom pratećom dokumentacijom. Kontaktirajte naš call centar da biste dobili informaciju o adresi na koju treba da vratite artikal. Vaša obaveza je da ga vratite u roku od 14 dana od datuma kada ste nam dostavili popunjen obrazac ili nas na drugi način obavestili da odustajete od kupovine. Odgovorni ste za eventualnu umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao rezultat rukovanja robom na način koji nije adekvatan.
Mi ćemo vam najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema popunjenog obrasca ili drugog vida obaveštenja vratiti uplaćen iznos. Uplatu iznosa možemo odložiti sve dok ne primimo robu koju nam vraćate ili dok nam ne pošaljete dokaz da ste nam poslali nazad robu. Očekivani rok za povrat sredstava je u tom slučaju od 3 do 7 radnih dana od trenutka prijema proizvoda.
Povrat novčanih sredstava zavisi od načina plaćanja:

  • ukoliko je narudžbina plaćena platnom karticom, povrat novca će se izvršiti uplatom sredstava na karticu;
  • ukoliko je porudzbina plaćena na bilo koji drugi način (pouzećem, e-banking, m-bankingom, uplatnicnom) novčana sredstva će biti uplaćena isključivo na tekući račun kupca, stoga je neophodno da nam dostavite broj tekućeg računa u pisanoj formi putem e-maila kako bismo nesmetano izvršili povrat sredstava.


U slučaju da želite da izvršite zamenu veličine/boje artikla, to možete učiniti u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke, s tim da je tada neophodno da:

  • pošaljete neodgovarajući proizvod nazad;
  • napravite novu narudžbinu sa željenim proizvodom.

Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo vas, da nas putem kontakt forme kontaktirate.