SL NET SOLUTION DOO

 

Uslovi korišćenja

Opšti Uslovi


Ovim uslovima definisani i regulisani su uslovi kupoprodaje robe, prava i obaveze potrošača kao i  ostala pitanja od značaja za funkcionisanje internet platforme i Klikomanija.rs (u daljem tekstu: Platforma) koja posluje u okviru privrednog društva SL NET SOLUTION d.o.o. Novi Sad, sa registrovanim sedištem na adresi Braće Dronjak 5, 21000 Novi Sad, e-mail: office@slnetsolution.com, kontakt telefon: +381641386149 Ovi  uslovi korišćenja predstavljaju i odredbe ugovormog odnosa između Klikomanije i svakog  potrošača koji naruči robu putem platforme. Klikomanija posluje u skladu sa važećim regulativama Republike Srbije, a na prvom mestu u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini kao i Zakonom o zaštiti potrošača.

Registracijom za pristup Platformi, jednokratnim pristupom Platformi, klikom na polje “potvrdi narudžbinu”, te pristupom Platformi putem drugih kanala elektronske komunikacije (putem telefona), potrošač izjavljuje da je obavešten o sadržini Opštih uslova te prihvata njegove odredbe. Po zaključenju narudžbenice na Platformi, potrošač će dobiti e-mail potvrde narudžbenice kojim se potrošač obaveštava da je njegova narudžbina potvrđena. Tek nakon dostavljanja ovog e-maila Klikomanije, smatra se da je zaključen ugovor o prodaji robe. Ugovor traje sve do ispunjenja prava I obaveza ugovornih strana po osnovu ugovora. Robu mogu poručivati isključivo punoletna lica. Klikomnija će uložiti  napor da obezbedi da roba koja je istaknuta na Platformi bude dostupna na stanju u dovoljnim količinama. Bez obzira na navedeno, Klikomanija nije  odgovorna prema potrošaču ukoliko se dogodi da određeni proizvod ne bude na zalihama u određenom trenutku. Na Platformi se kao prodavac robe odnosno trgovac javljaju s jedne strane pravna lica koja sa Klikomajom imaju partnerski odnos o trgovinskom zastupanju (u daljem tekstu: Partneri), i s druge strane sama Klikomanija. Kod opisa svakog artikla biće naznačeno da li je trgovac Klikomanija ili neki od Partnera. U slučaju da je pored opisa proizvoda naznačen kao trgovac Partner, potrošač će ugovor o prodaji robe zaključiti sa Klikomanijom, te će izvršiti uplatu cene Klikomaniji , s tim da će Klikomanija u konkretnom slučaju postupati samo kao trgovinski zastupnik, u ime i za račun Partnera po osnovu zaključenog ugovora o trgovinskom zastupanju.
Klikomanija odnosno Partner kao trgovac je dužan da na nedvosmislen, čitak i lako uočljiv način istakne prodajnu, odnosno jediničnu cenu robe u skladu sa Zakonom o trgovini. Sve cene navedene na sajtu su finalne na dan naručivanja robe i u njih je uključen PDV. Sve cene će se realizovati u dinarima. Trgovac (Klikomanija ili Partner u zavisnosti od toga čija roba se kupuje) je dužan da za kupljenu robu ili uslugu potrošaču izda račun te se mora pridržavati istaknute cene i uslova prodaje. U cene nisu uračunati troškovi isporuke, koji će zavisiti od težine robe koja je poručena od strane potrošača. Potrošač će imati pravo da se pre zaključenja ugovora o prodaji robe sa Klikomanijom, saglasi sa iznosom troškova isporuke I svih drugih dodatnih troškova koje će snositi u vezi sa robom koju naručuje.

Osnovna obeležja robe i prodajna cena će biti istaknuti pored slike svakog artikla dok će se poslovno ime, matični broj, adresa sedišta, e-mail adresa i broj telefona trgovca nalaziti na stranici Partnera na Platformi. Klikomanija nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Međutim, Klikomanija ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda niti slike 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Potrošač može izjaviti reklamaciju ukoliko proizvod koji je kupio
odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu.


(Ne)saobraznost

SAOBRAZNOST I ODGOVORNOST ZA SAOBRAZNOST

Prodavac je dužan da isporuči robu koja je saobrazna ugovoru.

Pretpostavlja se da je isporučena roba saobrazna ugovoru ako ima svojstva potrebna za naročitu upotrebu za koju je potrošač nabavlja, a koja je bila poznata prodavcu ili mu je morala biti poznata u vreme zaključenja ugovora.

Prodavac – trgovac je odgovoran za nesaobraznost isporučene robe u slučajevima propisanim članom 51. Zakona o zaštiti potrošača


Reklamacije

 • Ukoliko želite da izjavite reklamaciju  bilo kojeg proizvoda koji ste kupili putem našeg sajta, pogrešno obračunatom cenom ili nekim drugim nedostatkom, pozovite Klikomanija call centar na broj telefona  +381641386149, ili nam pošaljite e-mail na office@slnetsolution.com, ili nas kontaktirajte preko kontakt forme na Početnoj stranici (Kontakt). Da biste ostvarili svoje pravo na reklamaciju potreban je dokaz o kupovini spornog proizvoda. Uz svaku pošiljku dobićete dokumentaciju koja vam može poslužiti kao dokaz o kupovini I zato je važno da je sačuvate sve do isteka perioda od dve godine koliko je prodavac odgovoran za nesaobraznost proizvoda, odnosno sve dok važi garantni period u slučaju da je proizvođač proizvoda izdao garantni list. Molimo Vas da sačuvate originalnu ambalažu.

  Kada nam izjavite reklamaciju, dužni smo da Vam potvrdimo prijem reklamacije i saopštimo broj pod kojim smo je zaveli u našu evidenciji.
  Rok za odgvor na reklamciju je najkasnije  8 dana od dana. Bitno je istaci da se rok od 8 dana racuna od trenutka kada nam pošaljete robu na dogovorenu adresu, jer tek po prijemu robe možemo da utvrdimo da li postoji osnov za reklamaciju. Klikomanija tj SL NET SOLUTION DOO sarađuje sa poštanskim operaterima DExpress i Postexpress, preko kojih nam besplatno možete poslati proizvod na adresu koju ćemo Vam saopštiti po prijemu Vaše reklamacije. Naš odgovor će sadržati odluku da li prihvatamo Vašu reklamaciju, izjašnjenje i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Ukoliko prihvatimo Vašu reklamaciju, dužni smo da je rešimo u narednih 15, odnosno 30 dana za tehničku robu. Ako postoje poteškoće u rešavanju reklamacije, tražićemo Vašu saglasnost za produženje roka za rešavanje.
  Ukoliko ne prihvatimo Vašu reklamaciju (npr. ukoliko ste Vi sami doprineli kvaru rukovanjem suprotno uputstvu ili ukoliko su popravke proizvoda vršila neovlašćena lica), Vi ćete snositi trošak slanja robe i troškove dijagnostike kvara prema cenovniku ovlašćenog servisa.
  Ukoliko se slučajno desi da nakon određenog vremena korišćenja proizvod prestane sa radom u garantnom roku, savetujemo Vam da prvo proverite servisnu mrežu proizvođača tog proizvoda. Za sva dodatna pitanja, slobodno nas kontaktirajte i dobićete  uputstva kako da ostvarite reklamaciju u vezi sa garancijom proizvođača.
  Bitno  je da ukoliko je stigla oštećena pošiljka,  nam najkasnije u roku od 24h od trenutka prijema proizvoda prijavite eventualna oštećenja nastala u transportu, nedostajanje nekih delova ili neispravnost proizvoda. Primljenu robu ste dužni da proverite po preuzimanju od kurira i ako je došlo do greške, potrudićemo se da je u najkraćem mogućem roku ispravimo. Ukoliko prilikom preuzimanja ima vidnih tragova oštećenja, savetujemo Vam da takvu pošiljku ne preuzimate.


  Povrat robe

  Ukoliko ste se  predomislili i  ne želite da kupite proizvod, to možete učiniti u roku od 14 dana od trenutka prijema pošiljke popunjavanjem obrasca koji možete preuzeti ovde
  Važno je da znate da ste u tom slučaju dužni da snosite troškove povrata robe.

  Proizvod  koji zelite da vratite mora biti u originalnom pakovanju  i bez  tragova korišćenja sa svom pratećom dokumentacijom. Kontaktirajte naš call centar da biste dobili informaciju o adresi na koju treba da vratite artikal. Vaša obaveza je da ga vratite u roku od 14 dana od datuma kada ste nam dostavili popunjen obrazac ili nas na drugi način obavestili da odustajete od kupovine. Odgovorni ste za eventualnu umanjenu vrednost proizvoda koja nastane kao rezultat rukovanja robom na način koji nije adekvatan.
  Mi ćemo vam najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema popunjenog obrasca ili drugog vida obaveštenja vratiti uplaćen iznos. Uplatu iznosa možemo odložiti sve dok ne primimo robu koju nam vraćate ili dok nam ne pošaljete dokaz da ste nam poslali nazad robu. Očekivani rok za povrat sredstava je u tom slučaju od 3 do 7 radnih dana od trenutka prijema proizvoda.
  Povrat novčanih sredstava zavisi od načina plaćanja:

  • ukoliko je narudžbina plaćena platnom karticom, povrat novca će se izvršiti uplatom sredstava na karticu;
  • ukoliko je porudzbina plaćena na bilo koji drugi način (pouzećem, e-banking, m-bankingom, uplatnicnom) novčana sredstva će biti uplaćena isključivo na tekući račun kupca, stoga je neophodno da nam dostavite broj tekućeg računa u pisanoj formi putem e-maila kako bismo nesmetano izvršili povrat sredstava.


  U slučaju da želite da izvršite zamenu veličine/boje artikla, to možete učiniti u roku od 14 dana od dana prijema pošiljke, s tim da je tada neophodno da:

  • pošaljete neodgovarajući proizvod nazad;
  • napravite novu narudžbinu sa željenim proizvodom.

  Ukoliko imate dodatnih pitanja molimo vas da procitate,  da nas putem kontakt forme kontaktirate.

   

Garancija

Garancija je izjava proizvođača kojom se potrošaču garantuju veća prava od onih propisanih Zakonom. Dokumentacija za ostvarivanje prava po osnovu garancije se obično nalazi u originalnom pakovanju proizvoda.

Za uređaje za koje proizvođač ne nudi posebne pogodnosti, Klikomanija ili Partner nisu u obavezi da izdaju garantni list.


Pravo na odustanak od ugovora

Potrošač ima pravo da odustane od ugovora zaključenog na daljinu, u roku od 14 dana od dana kada roba dospe u njegovu državinu, odnosno državinu trećeg lica koje je odredio potrošač, bez navođenja razloga i dodatnih troškova, osim direktnih troškova vraćanja robe. Direktne troškove povrata odnosno vraćanja robe snosi potrošač.

Potrošač ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može dati na posebnom obrascu za odustanak od ugovora koji obrazac može preuzeti ovde ili na drugi nedvosmislen način. Klikomanija je dužan da o prijemu obrasca bez odlaganja obavesti potrošača u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa.Klikomanija je u slučaju zakonitog odustanka od ugovora dužan da potrošaču bez odlaganja vrati iznos koji je potrošač platio po osnovu ugovora, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je primio obrazac za odustanak. Klikomanija može da odloži povraćaj sredstava dok ne dobije robu koja se vraća, ili dok potrošač ne dostavi dokaz da je poslao robu na adresu o kojoj ga je Klikomanija obavestio u zavisnosti od toga šta nastupa prvo. Potrošač je dužan da vrati robu Klikomanijiu, Partneru ili licu ovlašćenom od strane Klikomanijia, bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je poslao obrazac za odustanak. Potrošač je isključivo odgovoran za umanjenu vrednost robe koja nastane kao posledica rukovanja robom na način koji nije adekvatan, odnosno prevazilazi ono što je neophodno da bi se ustanovili priroda, karakteristike i funkcionalnost robe.

Potrošač nema pravo da odustane od ugovora u slučaju:
 • Isporuke robe proizvedene prema posebnim zahtevima potrošača ili jasno personalizovane;
 • isporuke robe koja je podložna pogoršanju kvaliteta ili ima kratak rok trajanja;
 • isporuke zapečaćene robe koja se ne može vratiti zbog zaštite zdravlja ili higijenskih razloga i koja je otpečaćena nakon isporuke;
 • Isporuke robe koja se, nakon isporuke, zbog svoje prirode neodvojivo meša sa drugom robom;
 • isporuke zapečaćenih audio, video zapisa ili računarskog softvera, koji su otpečaćeni nakon isporuke.

Zaštita autorskog i srodnih prava i drugih prava intelektualne svojine

SL NET SOLUTION DOO ima isključiva autorska prava na platformi Klikomanija.com, kao i na pojedinim elementima koji ih čine, kao što su tekst, vizuelni i audio elementi, vizuelni identitet, podaci i baze podataka, programski kod i drugi elementi. Iskorišćavanje pomenutih predmeta autorskog prava, bez izričite prethodne pisane saglasnosti SL NET SOLUTION DOO, smatraće se povredom autorskog prava, te će SL NET SOLUTION DOO u tom slučaju biti ovlašćen da iskoristi sva dostupna pravna sredstva kako bi to svoje pravo iskoristio.

Platforma Klikomanija.rs sadrži i elemente na kojima se nalaze i isključiva autorska i druga prava iz oblasti intelektualne svojine drugih lica. Druga lica imaju isključivu odgovornost za sadržaj na navedenim elementima, bez obzira na to što se takav sadržaj nalazi na platformi Klikomanija.com. Ukoliko sam potrošač bude na Platformi ostavio svoj komentar, ocenu robe ili usluge kao I fotografiju, prihvatanjem ovih Opštih uslova se saglašava sa korišćenjem takvog komentara, ocene ili fotografije od strane Klikomanijia u marketinške svrhe.


Način plaćanja

KAKO I NA KOJI NAČIN PLATITI

- Online platnom karticom (Visa, MasterCard, Maestro, Dina) - Ukoliko ste kao način plaćanja izabrali platnu karticu bićete preusmereni na stranicu pružaoca platnih usluga. Ukoliko je transakcija izvršena, bićete vraćeni na naš sajt sa obaveštenjem da je rezervacija sredstava uspešno obavljena i tu ćete imati mogućnost da, ukoliko ste registrovani korisnik, sačuvate upotrebljenu platnu karticu na Vašem nalogu.
Nakon isporuke naručenih proizvoda rezervisana sredstva će biti skinuta sa kartice. Ukoliko transakcija iz nekog razloga ne bude obavljena, bićete takođe vraćeni na naš sajt sa obaveštenjem o neuspeloj transakciji. Tada možete pokušati ponovo ili izabrati drugi način plaćanja. Iz sigurnostnih razloga, podaci o Vašoj platnoj kartici su vidljivi samo pružaocu platnih usluga kao procesoru kartica, pa se kompletan proces naplate obavlja na stranicama pružaoca platnih usluga. Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi.

Kreditnim karticama Banca Intesa (MasterCard, Visa, American Express) možete plaćati na rate bez kamate. Ukupan iznos transkacije, veći od 5000 dinara, je moguće podeliti na jednake mesečne rate i u celosti je oslobođen kamate. U zavisnosti od iznosa transakcije, broj rata može biti od 2 do 12.
Nakon što dodate proizvod u korpu izaberite opciju plaćanja platnim karticama. Unesite broj kreditne kartice i otvoriće vam se opcija izbora broja rata.
Za kreditne kartice iz programa MasterCard i Visa, rate dospevaju na plaćanje 10. u mesecu, za American Express kreditne kartice, rate dospevaju na plaćanje 15. u mesecu. Na mesečnom računu za kreditnu karticu biće prikazan iznos rate koja je dospela na plaćanje, a u opisnom delu označeno je koja rata je u pitanju.
​​​
- Pouzećem - ukupan iznos narudžbine plaćate prilikom preuzimanja pošiljke. Plaćanje se vrši isključivo gotovinski, kuriru na ruke. Ako ste odabrali plaćanje pouzećem, molimo Vas da pripremite gotovinski iznos za plaćanje.

- Uplatom na račun (e-banking, m-banking ili uplatnicom na šalteru) - Nakon što završite  kupovinu, na vašu e-mail adresu ćemo poslati detaljne instrukcije za plaćanje. Uplatu dalje vršite preko svog e-banking ili m-banking naloga ili na šalteru banke/pošte,platne institucije, a mi ćemo Vam poslati e-mail obaveštenja kada primimo uplatu. Ukoliko ne izvršite uplatu u roku od 7 dana od dana naručivanja, Vaša narudžbina će automatski biti stornirana


ISPORUKA ROBE

Isporuku i dostavu vršimo kurirskim službama D Express i City express na teritoriji cele Srbije, plaćanje je opciono a moze biti je pouzećem gotovinski na ruke kuriru, na adresi koju navedete, bezgotovinksi uplatom putem e bankinga, m bankinka ili uplatnicom, ili online platnim karticama.

Dostava robe se vrši na teritoriji cele Srbije

 Rok isporuke robe 3 do 5 radnih dana

Cenovnik isporuke mozete pogleedati ovde :

https://www.dexpress.rs/rs/cenovnik


Prilikom potvrđivanja porudžbine i provere potrebnih informacija za slanje posiljke, zaposleni u call centru će vam predočiti ukoliko proizvod koji ste poručili spada u kategoriju sa većim troškovima  isporuke 

Bitna je napomenuti  da isporuka podrazumeva dostavu do ulaza u kuću odnosno zgradu primaoca i kuriri nemaju obavezu unošenja ovih paketa u sam objekat, stan ili kucu.

 

Rešavanje sporova

Ugovorne strane su saglasne da se odredbe ovih Opštih uslova imaju tumačiti na način koji doprinosi izvršenju ugovornih obaveza na obostranu korist.

Ugovorne strane su saglasne da sve eventualne nesporazume koji nastanu tokom trajanja ugovornog odnosa pokušaju da reše mirnim putem. Ukoliko u tome ne uspeju, nadležan će biti sud u Novom Sadu uz primenu prava Republike Srbije.
 

Važenje i izmene opštih uslova

Klikomanija zadržava pravo da vrši izmene i dopune ovih Opštih uslova u skladu sa izmenjenim uslovima poslovanja i u skladu sa svojom poslovnom politikom.

Klikomanija se obavezuje da potrošača na pogodan način obavesti o izmenama ovih Opštih uslova.
 

Zabrana zloupotrebe sajta

Korisnicima Platforme nije dozvoljeno:
 • ometanje i/ili onemogućavanje bilo koje funkcije povezane sa sigurnošću na Platformi ili funkcije koja sprečava ili ograničava upotrebu ili kopiranje dostupnog sadržaja;
 • objavljivanje i/ili prenošenje na Platformu svakog materijala koji je preteći, klevetnički, nepristojan, uvredljiv, pornografski ili zlostavljački, kao i materijala kojim se može inicirati rasna mržnja;
 • davanje netačne informacije koja se tiče podataka o ličnosti odnosno korišćenje tuđih podataka o ličnosti bez saglasnosti osobe čiji podaci se koriste;
 • lažno predstavljanje da se istupa u ime trećeg lica, firme ili organizacije;
 • bavljenje bilo kojim nezakonitim ili protivpravnim ponašanjem koristeći Platformu;
 • modifikovanje, ometanje, presretanje ili hakovanje Platforme u cilju njenog onesposobljavanja;
 • korišćenje specijalizovanih programa radi preuzimanja sadržaja sa Plaforme;
 • preuzimanje materijala sa stranice i korišćenje u druge svrhe.
Ukoliko se prekrši bilo koji od navedenih Uslova Klikomanija korisnika može onemogućiti da koristi ovaj internet sajt na stalnom ili privremenom nivou. Takođe, Klikomanija može preduzeti i druge mere, ali i takođe moze  prijaviti korisnika nadležnim organima.